ĐĂNG KÝ THAM DỰ DIỄN ĐÀN NĂNG SUẤT QUỐC GIA 2023

GỬI THÔNG TIN

Phiên toàn thể Diễn đàn
Hội thảo chuyên đề 1 + 2
Hội thảo chuyên đề 3 + 4
Hội thảo chuyên đề 1 + 2
Hội thảo chuyên đề 3 + 4
Phiên toàn thể Diễn đàn

Danh sách đăng ký

Chuyên đề đăng ký

Xem lại thông tin về các hội thảo

Chuyên đề đăng ký

Hướng dẫn đăng ký tham dự

Quí đại biểu vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi tới Ban tổ chức Diễn đàn trước ngày 05/12/2023 qua bưu điện, email theo địa chỉ:
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: vnpi@vnpi.vn


Đầu mối trao đổi thông tin về Diễn đàn
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ cán bộ đầu mối:

Lưu Cẩm Tú: 0904935858 

Nguyễn Thị Hạnh: 0983226097.